WOLKRŮV PROSTĚJOV

kalimera roll up, tisk-page-001 (1)

PROPOZICE 🙂

Wolkrův Prostějov je přehlídkou vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů. Okresní kolo přehlídky ve Frýdku-Místku se uskuteční 9. března 2018 v Modrém Salonku (Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. – pobočka Místek Hlavní 111-112, 738 02 F-M)

VĚKOVÉ KATEGORIE – POZNÁŠ NOVÉ LIDI A ZÍSKÁŠ CENNÉ ZKUŠENOSTI 🙂

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií. Počítá se dovršení věku k 1. 2. 2018:

 • I. kategorie: od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let recitátora k 1.6.2018
 • II. kategorie: od 17 do 20 let
 • III. kategorie: nad 20 let.

PŘIHLÁŠKY:  ČTI POZORNĚ 🙂

Přihlášku s kopiemi obou soutěžních textů zasílejte elektronickou poštou nejpozději do 28. 2. 2018. K vyplněné přihlášce přiložte kopie obou soutěžních textů včetně záhlaví se základními údaji: vlevo nahoře – jméno a příjmení interpreta, uprostřed – označení 1. text nebo 2. text, vpravo nahoře – věková kategorie. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý (celá povídka, celá báseň, kompletní úryvek)  s vyznačením škrtů. Texty posílejte v elektronicky psané podobě (ne ručně). Pořadí textů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Do přihlášek, prosíme, uvádějte funkční e-mailovou adresu a telefonní číslo.

HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY je předběžný (může se změnit)

16:00 – 16:10     prezentace účastníků přehlídky

16:15 – 16:30      hlasová příprava

16:30 – 17:00     přehlídka sólových recitátorů všech kategorií

17:00 – 17:25     pauza – porada lektorského sboru

17:30 hodnocení lektorského sboru, vyhlášení výsledků přehlídky a předání cen

Krajské kolo pro Moravskoslezský kraj 2018

 • víkend 24. – 25. 3. 2018
 • začátek v 9.30 hod. v sobotu
 • k prezenci se dostavte půl hodiny před zahájením soutěže, tj. v 9.00 hod.
 • konec v neděli v odpoledních hodinách
 • místo konání: soutěžní část a workshopy v Malém sále MěDK Karviná, večerní program a nocleh pravděpodobně v Bohumíně
 • uzávěrka přihlášek sóloví recitátoři 15.3.2018
 • uzávěrka přihlášek pro soubory (divadla poezie) – konec února 2018, v krajním případě 15.3.2018 (v tom případě však nezaručujeme, že se podaří domluvit veškeré technické požadavky)
 • konkrétní harmonogram letošního ročníku teprve bude vypracován (pro orientaci – viz harmonogram z minulých ročníků)

Máš dotazy,  není TI něco jasné? Volej, piš 🙂

KONTAKTNÍ OSOBA Nela Chamrádová GSM: +420 777 164 282 E-mail: o.s.kalimera@seznam.cz, nela.chamradova@seznam.cz Web: nelachamradova.cz

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE:

Popozice-2018

Přihláška okresní kolo 2018